Toimitilaprojektin johtaminen


Toimitilaprojektien johtamiseen liittyvät palvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden keskittyä ydintoimintaansa Newsecin asiantuntijoiden hoitaessa päivittäisiä toimitiloihin liittyviä tehtäviä erilaisissa muutostilanteissa.

Projektijohtaminen

Projektijohtamiseen liittyvillä palveluilla varmistamme, että kaikki toimitilaprojektin muutostyöt ja itse muutto tapahtuvat aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. Projektijohtamisen palveluita Newsecillä ovat:

  • Muutostöiden, hankintojen ja kalusteiden kilpailuttaminen ja tilaukset

  • Muutostöiden koordinointi, aikatauluttaminen ja valvonta

  • Työmaakokoukset, kustannusseuranta, laadunvalvonta

  • Muuton koordinointi, aikatauluttaminen ja valvonta (myös väistömuutot)

  • Käyttäjien ohjeistus muutostöiden eri vaiheissa

  • Kustannusseuranta ja -raportointi läpi koko projektin

Muutosjohtaminen

Toimitilaprojektin onnistumisen kannalta käyttäjien osallistaminen ja muutosjohtaminen ovat keskeisessä roolissa. Huolella suunniteltu muutosjohtaminen ja käyttäjien osallistaminen edesauttavat onnistuneen lopputuloksen syntymistä.

Muutosjohtamisen palvelujemme tavoitteena on tukea asiakasta muutosjohtamisen kokonaissuunnitelman muodostamisessa, itse muutosjohtamisessa sekä toimitilaprojektin kytkemisessä muutoksen katalysaattoriksi. Muutosjohtamisen palvelujamme ovat esimerkiksi:

  • Muutosjohtamisen suunnitelman laatiminen (aikataulu, vaiheet, toiminnot, vastuut, menetelmät)

  • Muutosviestinnässä tukeminen

  • Käyttäjien osallistaminen yhteiskehittämisen menetelmin

  • POP-UP työpajat, ekskursiot, henkilöstöluennot, etikettityöpajat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Ville Inkeriin, ville.inkeri@newsec.fi tai +358 40 749 5021.