Työympäristökehittäminen ja suunnittelu


Työympäristökehittämisen palvelut tukevat uuden ja toimivan työympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Meille on tärkeää luoda työympäristöjä, jotka näyttävät ja tuntuvat hyvältä, eivätkä maksa liikaa.

Työympäristötarpeiden kartoitus

Tarjoamme tehokkaat työkalut ja menetelmät tulevaisuuden työympäristötarpeiden kartoittamiseen sekä nykyisen tai uuden tilan kehittämispotentiaalin tunnistamiseen. Nykytila- ja tarveanalyysivaiheen palveluitamme ovat esimerkiksi:

 • Työympäristökyselyt henkilöstölle tarpeiden, ideoiden, työprofiilien ja muutosvalmiuden tunnistamiseksi

 • Tiimien/yksiköiden välisten yhteystarpeiden tunnistaminen

 • Tilankäytön seurantatutkimukset eri tilatyyppien käyttöasteen selvittämiseksi

 • Työympäristökartoitukset nykyisessä ja/tai uudessa tilassa tilankäytöllisen kehittämispotentiaalin ja tilan toiminnallisuuden analysoimiseksi

 • Käyttäjätyöpajat yhteisten suuntaviivojen löytämiseksi

 • Alustava tilaohjelman laadinta tilahaun/ tarjouspyyntöjen tueksi

Tilakonseptointi

Nykytilanneanalyysin pohjalta hahmottelemme toiminnallisen ratkaisun, josta näkyy eri tilojen ja toimintojen sijoittuminen pohjakuvassa. Tämän pohjalta työstetään tulevaisuuden tilakonsepti:

 • Tilaohjelman laadinta, jossa kuvataan tulevaisuuden työympäristön eri tilatyypit ja allokoidaan eri tiloille tarvittavat neliöt.

 • Toiminnallinen ratkaisu eli eri tilojen ja toimintojen sijoittumisen kuvaaminen visuaalisesti pohjakuvalla

 • Tilan visuaalisen ilmeen määrittely

 • Budjettivaihtoehtojen laatiminen eritasoisille (light-medium-heavy) muutoksille

Tila- ja sisustussuunnittelu

Optimaalinen työympäristöratkaisu näyttää hyvältä, tukee erilaisia työprosesseja, kuvastaa yrityksen imagoa ja arvoja, on viihtyisä ja samalla kuitenkin tila- ja kustannustehokas. Onnistunut sisustussuunnittelu pystyy huomioimaan nämä kaikki näkökulmat:

 • Sisustussuunnitteluvaiheen aikana syntyvät tilaluonnokset, 3D-mallit, piirrustukset, määritykset, työkuvat, kalusteluettelot ja työselostukset.

 • Sisustussuunnittelu toteutetaan läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa varmistaen, että lopputulos on paras mahdollinen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Ville Inkeriin, ville.inkeri@newsec.fi tai +358 40 749 5021.