Edistä työhyvinvointia toimitiloilla


Työntekijät ovat yrityksen suurin voimavara ja kilpailuetu. Yrityskulttuurilla ja työympäristöllä on iso merkitys uusien osaajien houkutteluun sekä olemassa olevien työntekijöiden sitouttamiseen ja motivointiin.

Työ on yhä useammalla alalla irtautunut työpaikasta. Langattomat laitteet ja digitalisoituminen ovat mahdollistaneet etä- ja monipaikkatyön. Sekä työtehtävät että työpiste saattavat muuttua työpäivän aikana. Työtä tehdään kuitenkin aina jossakin tilassa, joka väistämättä osaltaan vaikuttaa työntekoon.

Vähimmäisvaatimuksina työtiloille on se, että ne on suunniteltu ylläpitämään työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Tähän ei kuitenkaan ole syytä tyytyä: tilojen tulisi olla myös viihtyisät ja virikkeelliset. Työntekijät, joille on annettu mahdollisuus vaikuttaa työoloihinsa, ottavat tilat haltuunsa sujuvammin, voivat paremmin ja työskentelevät tehokkaammin.

Näiden vinkkien avulla teet toimitiloistasi turvalliset, viihtyisät ja joustavat, ja edistät työntekijöidesi hyvinvointia työssä.

1. Turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys

Työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaan huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työpaikalla. Toimitilojen valinnassa ja suunnittelussa kannattaakin varmistaa, että perusasiat, kuten terveellinen sisäympäristö, ovat kunnossa. Esimerkiksi tilan ilmanvaihto ja sen säädettävyys pitää tarkistaa.

Monet työntekijät kärsivät liian kylmästä tai kuumasta työtilasta, joten lämpötilan säätömahdollisuuksista on hyvä olla kartalla. Ihmisillä on eri näkemyksiä oikeasta työskentelylämmöstä, mutta mahdollisimman montaa miellyttävä kompromissi löydetään kokeilemalla.

Tarkoituksenmukainen ja kohdennettava valaistus on tärkeä osa hyvää toimitilaa. Viihtyvyyden kannalta ikkunallisuus ja akustiikka ovat tärkeitä. Vaikka moderni työ itsessään vie yleensä hyvin vähän tilaa, ei ahtauden tunnetta saisi päästää syntymään. Anna siis työntekijöille vaihtoehtoja, tilaa, valoa ja hiljaisuutta, niin olet jo pitkällä työhyvinvoinnin edistämisessä.

2. Otetaan huomioon erilaiset työtehtävät ja työntekijät

Tilasuunnittelun yhteydessä puhutaan nykyään yhä useammin käyttäjälähtöisyydestä. Käyttäjälähtöinen tila on suunniteltu mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi ja palvelemaan tilassa tapahtuvaa toimintaa sekä käyttäjäorganisaation arvoja ja tavoitteita.

Samassa organisaatiossa tehdään monenlaista työtä. Yhden henkilön työpäivään voi kuulua sekä yksin tehtävää keskittymistä vaativaa työskentelyä, intensiivistä ryhmätyöskentelyä että epämuodollista yhteistyötä tai rinnakkain työskentelyä. Yhden ja saman tilan tulisi pystyä tarjoamaan puitteet kaikille työtavoille. Toimivat tilat ja työvälineet parantavat työntekijöiden tehokkuutta ja samalla parantavat yrityksen kilpailukykyä.

Monitilakonseptin ajatus on jakaa tilat eri työskentelytapojen mukaan. Se käsittää yksityisiä vetäytymistiloja, neuvottelu- ja tapaamistiloja, avoimia tiloja sekä mielekkäitä taukotiloja. Näin tilat saadaan vastaamaan työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin. Lue lisää monitilatoimistosta.

3. Mahdollisuus vaikuttaa

Työntekijöiden työhyvinvointi ja työteho paranevat, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Siksi työntekijöiden mielipiteet kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, mikä myös osaltaan tukee uudentyyppisen tilaratkaisun ottamista käyttöön. Voidaan esimerkiksi järjestää suunnittelutyöpaja työntekijöiden ja sisustussuunnittelijan tai arkkitehdin kanssa sekä pohtia digitaalisen työympäristön käyttötapoja. Henkilöstöjohdon tuki työympäristömuutoksissa on tärkeä.

Kehitä tilaratkaisua yhdessä henkilöstön kanssa: osallistaminen työympäristön valintaan, konseptin, sisustuksen ja työpisteiden suunnitteluun on organisaation omaa kehittämistä. Toimitila viestittää työyhteisön kulttuurista niin työntekijöille kuin vierailijoillekin. Siksi on tärkeää, että henkilöstö kokee tilan omakseen.

Työpisteiden asetteluun kannattaa varsinkin kookkaammassa toimitilassa kiinnittää huomiota. Paljon toistensa kanssa työskentelevät henkilöt on luontevaa sijoittaa lähekkäin. Toisaalta eri tehtävissä työskentelevien yksiköiden lähekkäisyys voi ruokkia luovuutta ja synnyttää yllättäviä yhteistyön muotoja. Nimettyjen ja nimeämättömien työpisteiden käyttötavoista on myös hyvä keskustella eri käyttäjäprofiilien tarpeita huomioiden. Myös muiden toimistoon liittyvien pelisääntöjen sopiminen on erittäin tärkeää kaikkien viihtyvyyden kannalta ja niitä kannattaa myös säännöllisin väliajoin käydä läpi ja muuttaa tarvittaessa.

Nykypäivän työntekijät tietävät mitä he haluavat uraltaan ja työnantajaltaan ja osaavat valita työpaikkansa näiden arvojen mukaisesti. Hyvistä työntekijöistä kannattaa pitää kiinni, sillä uuden ihmisen rekrytointi ja perehdyttäminen on kallista. Tätä voi avittaa muun muassa tarjoamalla selkeitä uran kehityspolkuja sekä takaamalla hyvät edellytykset päivittäiseen työntekoon.

Käyttäjälähtöiseen, osallistavaan, toimivaan ja kustannustehokkaaseen tilasuunnitteluun saat apua Newsecin työympäristökehittämisen ja -suunnittelun asiantuntijoilta.

Sinua voisi kiinnostaa