Monitilatoimiston hyödyt


Hyvin suunnitellussa monitilatoimistossa, jossa muun muassa työpisteiden vaihtaminen on helppoa ja yksinkertaista, työnteko tehostuu ja tuo muitakin useita etuja sekä työntekijöille että koko yrityksen toiminnalle.

Tässä seitsemän kohtaa, miksi kannattaa harkita toimintaperusteista toimistoa yhtenä vaihtoehtona yrityksellesi.

1. Yrityskulttuuri

Hyvin suunnitellun toimiston on todettu lisäävän työntekijöiden välistä mielekästä kanssakäymistä ja hyvinvointia. Tiimityö sujuu joustavammin ja tehokkaammin ja näin ollen parantaa kommunikointia, ideointia ja yhteisöllisyyttä.

2. Tyytyväiset työntekijät

Monitilatoimisto tukee erilaisten työntekijöiden ja työtehtävien tarpeita, joka parantaa työntehokkuutta. Hyvin suunniteltu konsepti tukee työntekijöitä tehtävissään, mikä vähentää stressitekijöitä. Työn joustavuus myös helpottaa työn ja muun elämän yhdistämistä. Kun työntekijä saa vastuuta ja valtaa omaan tekemiseensä, sillä on positiivinen vaikutus työssä suoriutumiseen, tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin, joka vähentää sairauspoissaolojen määrää. Oikein toteutettuna hyvin räätälöity monitilakonsepti hyödyttää mm. yksilöiden aktiivisuutta, luovuutta ja tehokkuutta. Vaillinaisesti suunniteltuna monitilatoimisto voi muuttua huonosti toimivaksi ja kalliiksi avokonttoriksi, jossa liikkuvuus ei toteudu, ja jotkut työpisteet muuttuvat ruuhkaisiksi toisten jäädessä pölyttymään käyttämättöminä. Siksi eritoten suunnitteluun ja työnteon tarpeiden kartoitukseen kannattaa käyttää aikaa ja tehdä se huolellisesti.

3. Parempi tilatehokkuus

Tilankäyttö tehostuu, kun ylimääräisistä neliöistä voidaan luopua hyvän, tarvelähtöisesti suunnittelun ansiosta. Iso osa työstä on liikkuvaa työtä, joko asiakkaalla tai etätoimistolla, joten kaikille ei kannata varata omaa työpistettä.

4. Enemmän työtehokkuutta

Optimaalisessa monitilatoimistossa jokainen työntekijä pystyy työskentelemään juuri sellaisissa tiloissa, joka tukee erilaisia työn tekemisen tapoja. Työtehokkuutta parantavat myös digitaalisten työvälineet sekä etätyö.

5. Hyvä ergonomia

Kun työntekijälle on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja tehdä työtä, vaihtaa työpisteitä ja asentoa, pysyvät työtehokkuus, ja vireys parempana.

6. Kustannushyödyt

Uudistettu toimistotila on iso investointi, mutta ajan saatossa se kannattaa. monitilatyöympäristössä jokaisella ei välttämättä ole omaa työpistettä, jolloin toimistotila voi olla pinta-alaltaan pienempi. Toimitilakustannuksissa voidaan säästää myös pienentyneen sähkölaskun kautta, kun työtä tehdään pääasiassa kannettavilla ja osa työntekijöistä työskentelee kotona. Vähentynyt energiankulutus ja pienempi tila tekevät toimistosta lisäksi aiempaa ympäristöystävällisemmän.

7. Yrityksen kilpailukyky

Monitilatoimisto on työntekijälähtöisempi työympäristö. Tämä puolestaan lisää työntekijöiden sitoutumista, helpottaa uusien osaajien rekrytointia ja sitä kautta parantaa yritysten imagoa, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Lue lisää toimivasta monitilatoimistosta.

Sinua voisi kiinnostaa