Toimitilan ostajan opas


Joissain tilanteissa yrityksen kannattaa ostaa toimitilat omaan käyttöönsä vuokraamisen sijaan: toimitilan omistaminen voi olla hyvä sijoitus ja erityisesti korkeiden vuokrien alueilla pidemmällä tähtäimellä järkevämpää kuin tilojen vuokraaminen. Toimitilojen valinnassa tärkein tekijä on sijainti. Tässä oppaassa kerromme, miten onnistut juuri sopivien toimitilojen ostamisessa!

1. Miksi toimitila kannattaa ostaa?

Liikehuoneiston ostaminen voi olla joissain tapauksissa kannattavampaa kuin tilojen vuokraaminen. Toimitilan omistaminen voi olla yritykselle hyvä sijoitus ja tukea sen vakavaraisuutta. Tilojen omistaminen voi myös tuoda vakautta turvaamalla toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden. Toimitilan ostamista kannattaa harkita erityisesti, jos yritys on aikeissa viihtyä tiloissa yli viisi vuotta. Lisäksi toimitiloihin pätee sama kuin asuntoihin: vuokrat voivat olla suosituilla alueilla erittäin korkeita, jolloin kovan vuokran sijaan voi olla järkevämpää maksaa lainanlyhennystä. Entäpä kannattaako toimitilat hankkia yrittäjän vai yrityksen nimiin? Valinnalla on verovaikutuksia yrityksen ja omistajien verotukseen toimitilojen hankinnan yhteydessä, toiminnan jatkuessa, ja luovuttaessa toimitiloista. Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehti on kirjoittanut aiheeseen liittyen helppolukuisen artikkelin.

2. Millaiset toimitilat tarvitset?

Yrityksesi edustama ala sekä liiketoiminnalliset tarpeesi vaikuttavat toimitiloilta vaadittaviin ominaisuuksiin. Mieti vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin: Millaisia erityisvaatimuksia yrityksesi edustama ala asettaa? Esimerkiksi jos olet ostamassa liiketilaa ravintolalle, tilojen on oltava hyväksytty ravintolakäyttöön.

  • Minkä verran tarvitset tilaa työntekijää kohden? Entä tarvitsetko tilaa kokouksia varten?

  • Onko tarvetta pysäköintipaikoille?

  • Tarvitsetko varastotilaa?

Suosittelemme kartoittamaan yrityksesi liiketoiminnan toimitilalle asettamat tarpeet yhdessä asiantuntijan kanssa ennen ostopäätöksen tekemistä.

3. Mitä toimitilan sijainnin valinnassa kannattaa ottaa huomioon?

Väitämme, että hyvä sijainti on yrityksen menestyksen kannalta kriittisimpiä tekijöitä hyvän tuotteen, onnistuneen markkinoinnin ja osaavan henkilöstön jälkeen: se voi vaikuttaa ratkaisevasti työntekijöiden viihtyvyyteen sekä yrityksen brändiin. Sinun voi olla järkevää hankkia useampia tiloja, esimerkiksi toimisto keskeisellä sijainnilla ja varastotila kauempaa, edullisemmalta alueelta.

Pohdi ainakin seuraavia tekijöitä, kun valitset toimitilojen sijaintia.

Liikenneyhteydet ja pysäköinti

Mieti yrityksellesi tärkeitä ihmisiä, eli asiakkaitasi ja henkilöstöäsi: Millaisia he ovat ja millä kulkuvälineillä he liikkuvat? Entä tarvitsetko pysäköintitilaa raskaalle liikenteelle? Julkiset liikenneyhteydet ovat kattavimmat kaupunkien keskustoissa, mutta toisaalta keskusta-alueen riesana on tyypillisesti vähäinen parkkitila. Jos työntekijäsi ja asiakkaasi kulkevat omalla autolla, toimitilojen on hyvä sijaita valtaväylien varrella. Jos ihmiset taas kulkevat kävellen tai polkupyörällä, valitse toimitila kevyen liikenteen väylien ääreltä. Kansainvälisesti toimivalle yritykselle hyvät liikenneyhteydet lentokentälle ovat kriittiset, kun taas muualta Suomesta saavutaan usein junalla.

Palvelut ja muut yritykset alueella

Pohdi jälleen työntekijöitäsi ja asiakkaitasi: Millaisia palveluita he tarvitsevat ja arvostavat? Ruoka on monelle tärkeä kysymys. Pitäisikö sinulla olla oma työpaikkaruokala? Vai olisiko tärkeämpää etsiä toimitila alueelta, jossa on runsaasti ravintoloita lounaspaikoiksi ja tapaamisia varten? Tutki eri alueita myös siltä kannalta, minkä alan yritykset ovat keskittyneet mihinkin. Kannattaisiko sinun etsiä toimitila paikasta, jossa on runsaasti muita saman alan yrityksiä? Vai haluatko pikemminkin erottua sijainnillasi kilpailijoista ja muista alalla toimivista yrityksistä?

Yrityksen brändi ja työnantajakuva

Toimitila vaikuttaa yrityksesi brändiin yhtä lailla kuin esimerkiksi verkkosivusi ja tapasi toimia eri tilanteissa. Eri alueet herättävät erilaisia mielikuvia, ja sinun onkin syytä miettiä, millaisia mielikuvia haluat herättää. Millaisia asioita asiakkaasi ja työntekijäsi arvostavat? Sijainti hyvien julkisten yhteyksien päässä tai kevyen liikenteen väylien ulottuvissa viestii ympäristöystävällisyydestä. Linnamainen jugend-talo kantakaupungin arvoalueella henkii arvokkuutta ja perinteikkyyttä, laajat lasipinnat teknologiayritysten suosimalla alueella taas moderniutta ja edistystä. Sijainti vaikuttaa myös työnantajakuvaan. Työnhakijat ottavat työpaikkoja arvioidessaan huomioon sen, missä yrityksen toimitilat sijaitsevat. Esimerkiksi, jos olet aikeissa tehdä oppilaitosyhteistyötä, kannattaa toimitilat sijoittaa niiden läheisyyteen.

Työhyvinvointi ja työntekijöiden viihtyvyys

Tutkimusten mukaan työpaikan sijainti vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen, mikä taas puolestaan parantaa tuottavuutta. Hyvä sijainti tekee myös työn ja muun elämän tasapainottamisesta helpompaa, kun työntekijöiden aikaa ei tuhraudu kohtuuttomasti työmatkoihin. Henkilöstösi on sinulle elintärkeää pääomaa, josta kannattaa pitää hyvää huolta.

4. Millaisia velvollisuuksia myyjällä ja ostajalla on?

Myyjän velvollisuus on antaa oikeat ja riittävät tiedot kohteesta, kuten kohteen teknisestä kunnosta ja kaavoitustilanteesta. Lisäksi myyjän on tuotava esiin tiedossaan olevat kohteen viat ja puutteet.

Ostajan taas on tutustuttava kohteeseen huolellisesti ja tuotava myyjän tietoon, jos hänellä on erityisiä odotuksia tai vaatimuksia kohteelle. Lisäksi ostajan on syytä selvittää, siirtyykö ostajayritykselle kaupan myötä vastuuta kiinteistöyhtiön lainoista.

Newsecin toimitilahausta löydät itsellesi uuden tilan, johon voit suunnitella oman unelmiesi toimiston.

Sinua voisi kiinnostaa