Kierrätysvinkit vihreämpään työpaikkaan


Vihreä ajattelu on tullut osaksi yhä useamman työpaikan arkea, ja kierrättäminen on monelle lähes itsestäänselvyys. Ajan ja tiedon puute voivat kuitenkin saada kierrätyksen tuntumaan vaikeammalta kuin se todellisuudessa onkaan. Onneksi pieniin asioihin vaikuttamalla saadaan aikaan isoja parannuksia toimiston energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Lue vinkit, joiden avulla työpaikan kierrätys saadaan rullaamaan!

1. Vähennä jätteen määrää

Ensimmäinen askel kierrätyksen tehostamiseen on yksinkertainen: vähennä kierrätyksen tarvetta pienentämällä toimistosi jätemäärää.

Konkreettinen keino roskan vähentämiseksi on luopuminen kertakäyttöastioista ja panostaminen kattavaan astiavalikoimaan. Vaihdettavat ja pestävät käsipyyherullat ovat huomattavasti käsipyyhepapereita ympäristöystävällisempiä, ja toimistolle kannattaa pyrkiä tilaamaan tarvikkeita, jotka on pakattu mahdollisimman kevyesti.

Hankintojen karsiminen, vaikkapa turhista yrityslahjoista luopuminen, sekä toimistotarvikkeiden kuten kansioiden kierrättäminen työpaikalla ovat nekin hyviä keinoja vähentää jätteen määrää. Jo näillä vähäisillä muutoksilla toimiston vuotuinen jätejalanjälki pienentyy huomattavasti.

2. Paperin kierrätys kuntoon

Suurin osa toimistossa syntyvästä jätteestä on paperijätettä. Vaikka monella alalla tieto liikkuu usein pelkästään tietokoneiden välityksellä, paperiton toimisto on monen organisaation kohdalla edelleen utopiaa. Kiinnittämällä huomiota paperin tehokkaaseen käyttöön ja kierrätykseen voidaan kuitenkin vähentää paperijätteen synnyttämää ympäristötaakkaa.

Ensisijainen toimenpide paperijätteenkin kohdalla on määrän pienentäminen. Tulosteista kannattaa tehdä oletusarvoisesti kaksipuoleisia, ja yhdelle arkille on hyvä pyrkiä sovittamaan mahdollisimman paljon tekstiä. Vedoksia tarkastettaessa voidaan usein käyttää näytön esikatselua tulosteiden sijaan.

3. Kierrätysastiat sinne, missä jätettä syntyy

Varsinkin isoissa toimistotiloissa jäteastioiden sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota. Kierrätysastiat on hyvä sijoittaa keskitetysti ja näkyvälle paikalle sekä tietysti merkitä selvästi. Keittiöstä tai taukohuoneesta tulisi löytyä astiat ainakin biojätteelle, sekajätteelle, lasille ja metallille. Lisäksi toimistossa pitäisi olla keräyspisteet pahville ja ongelmajätteelle. Toimiston ongelmajätettä ovat esimerkiksi loisteputket sekä raskasmetalleja sisältävät paristot ja pienakut.

Monessa avokonttorissa on luovuttu työpistekohtaisista roskakoreista, ja yhteiset jäteastiat on keskitetty yhteen tai muutamaan paikkaan tilassa. Työntekijät joutuvat tällöin liikkumaan pois työnsä äärestä käydäkseen kierrätyspisteellä, mutta toisaalta pieni verryttelyhetki tuskin on pahitteeksi kenellekään.

4. Lisää tietoisuutta

Ihmiset noudattavat todennäköisimmin sellaisia sääntöjä, joihin he uskovat ja joiden hyödyn he ymmärtävät. Siksi kierrätyskäytäntöjen juurruttamisessa työyhteisöön kannattaa käyttää aikaa tiedottamiseen ja sitouttamiseen esimerkiksi jakamalla tietoa intranetissä tai järjestämällä kierrätystempauksia.

Kierrätysohjeet on hyvä pitää jatkuvasti esillä toimistossa, jolloin kierrättäminen sujuu vaivattomasti. Kierrättämisellä saavutetaan useita hyötyjä: Luonnonvarojen kulutus laskee, ja kierrätysaineksen avulla voidaan tuottaa energiaa. Vähentämällä jätteen määrää yritys myös säästää selvää rahaa.

5. Muista myös muut ympäristöasiat

Kierrätys kannattaa ottaa osaksi laajempaa ympäristöagendaa, johon kuuluvat kierrättämisen lisäksi sähkön ja veden kulutuksen hillitseminen, työntekijöiden joukkoliikenteen käytön ja polkupyöräilyn tukeminen sekä kansainvälisten tapaamisten hoitaminen videopuhelujen välityksellä. Kaikkia näitä asioita ei kannata pyrkiä toteuttamaan kerralla, varsinkin jos toimistossasi on ympäristöasioiden osalta paljon tehtävää. Kierrätyksestä on hyvä aloittaa, sillä se on usein helposti toteutettavissa.

Jos organisaatiosi tarvitsee neuvoja kierrätys- tai muissa vastuullisuusasioissa, Newsecin ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut laativat tarvittaessa räätälöidyt toimintaohjeet. Newsec on osa WWF:n Green Office -verkostoa, jonka jäsenet pyrkivät vähentämään ympäristövaikutuksiaan, lisäämään ympäristötietoisuutta sekä säästämään energiakustannuksissa.

Newsecin toimitilahausta löydät itsellesi uuden tilan, johon voit suunnitella oman unelmiesi toimiston.

Sinua voisi kiinnostaa